Lễ hội phong bì đỏ 3 tháng 10 triệu Tệ – trò chơi mini-game

Quy tắc hoạt động:

Người chơi chơi trong trò chơi mini-game (Texas Cowboys/Hundreds of Texas) có thể đặt cược số tiền tùy ý và ở lại 100% trong phòng.
Thời gian hoạt động:
Ngày 10 tháng 3 năm 2019 – ngày 20 tháng 3 năm 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
qrcode_5

Tải trực tiếp từ điện thoại di động

Quét mã QR sẽ đi đến giao diện tải ứng dụng về máy